2020 03 ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2020г.

2020/03 ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2020г.

1. –> Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  – 2020 Med oborudvane Priako – Качено на 13/03/2020г. 21:00

2. –> Доклад – Качено на 23/03/2020г. 16:02
3. –> Протокол 1 – Качено на 23/03/2020г. 16:06
4. –> Решениe класиране – Качено на 27/03/2020г. 21:09
5. –> Договор сключен Валди 2000 – Качено на 08/04/2020г. 19:16
 

Skip to content