2020 05 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”

Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”.

1. Обявление –> Обявление – Качено на 08/05/2020г. 20:08
2. Конкурсна документация –> 2020 Dokumentacia Zastrahovatel Imushtestvo – Качено на 08/05/2020г. 20:09
3. Прекратяване на конкурса –Заповед за прекратяване – Качено на 12/05/2020г. 15:26