2020 0513 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”

20200513 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”

  1. Обявление – Обявление 2020 – Качено на 13/05/2020г. 15:40
  2. Документация – 2020 Zastrahovatel MPS 0513 – Качено на 13/05/2020г. 15:42