2021 „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция №2 по Рамково споразумение № РД – 11 – 158/26.03.2021г., за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН“

2021 „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция №2 по Рамково споразумение № РД – 11 – 158/26.03.2021г., за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН“

1. Обявление за възложена поръчкаКачено на 27/08/2021г. 20:50
2. Покана РС 11-158 Качено на 25/05/2021г. 21:25
3. Протокол 1 Качено на 02/06/2021г. 19:20
4. Протокол 2 Качено на 04/06/2021г. 21:31
5. Протокол 3 Качено на 07/06/2021г. 20:45
6. Решение за определяне на изпълнител Качено на 29/06/2021г. 22:12
7. Договор нов Фьоникс Качено на 23/07/2021г. 20:50
8. Договор Медофарма Качено на 28/07/2021г. 20:16