2021 „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”

2021„Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”.

1. Конкурсна документация –> 2021 Zastrahovatel Dokumntacia Качено на 18/05/2021г. 23:46
2. Протокол 1 – Протокол 1 Качено на 03/06/2021г. 21:16
3. Решение за Класиране – Решение класиране Качено на 04/06/2021г. 18:08

Skip to content