2021 Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност―, с териториално покритие Република България, на 5 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян‖ ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици

2021 “Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска
отговорност―, с териториално покритие Република България,
на 5 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град
Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни
полици”

1. Конкурсна документация – 2021 Zastrahovatel MPS 2022 Качено на 24/11/2021г. 18:46
2. Протокол -> Протокол 1 Качено на 10/12/2021г. 20:32
3. Решение -> Решение класиране публикуване Качено на 10/12/2021г. 20:33