2021 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, с териториално покритие Република България, на 4 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици”.

2020 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“, с териториално покритие Република България, на 4 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици”.

1. Конкурсна документация –> Конкурсна документация Качено на 17/12/2020г. 11:48

Skip to content