2021 Поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „СБАЛББ– Троян“ ЕООД, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”

2021 Поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „СБАЛББ– Троян“ ЕООД, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”

1. Документация -> Файл – Качено на 18/08/2020г. 19:22

2. Протокол №1 -> Протокол №1 – Качено на 08/09/2020г. 18:42

3. Договор за доставка на нетна ел. енергия – Dogovor 8018 – Качено на 18/09/2020г. 12:03

Skip to content