2021 Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет и прилежаща чакалня, с обща площ от 17,28 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град Троян.

За провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет и прилежаща чакалня, с обща площ от 17,28 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град Троян.

1. Конкурсна документация –> 2021 Kabinet 3 Качено на 08/12/2021г. 18:43