2022 „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2022г.“

2022 „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2022г.“

1. Изисквания и Указания –> Изисквания и указания 2022 – Качено на 04/10/2022г. 22:31
2. Тръжна Документация –> Приложение 1 – Представяне на участника – Качено на 04/10/2022г. 22:31
3. Тръжна Документация –> Приложение 2 – Декларация за регистрация на одитор – Качено на 04/10/2022г. 22:31
4. Тръжна Документация –> Приложение 3 – Декларация застраховка – Качено на 04/10/2022г. 22:32
5. Тръжна Документация –> Приложение 4 – Декларация договори – Качено на 04/10/2022г. 22:32
6. Тръжна Документация –> Приложение 5 – Проекто-договор – Качено на 04/10/2022г. 22:32
7. Тръжна Документация –> Приложение 6 – Ценово предложение – Качено на 04/10/2022г. 22:33