2022 Обществена поръчка, чрез събиране на оферти за избор на обслужваща финансова институция.

2022 Обществена поръчка, чрез събиране на оферти за избор на обслужваща финансова институция.

1. Документация – > Указания банки – Качено на 04/10/2022г. 22:26

2. Тръжна Документация –> Приложение 1 – Оферта – Качено на 04/10/2022г. 22:26

3. Тръжна Документация –> Приложение 2 – Ценово предложение – Качено на 04/10/2022г. 22:26

4. Тръжна Документация –> Приложение 3 -Договор – Качено на 04/10/2022г. 22:27

5. Тръжна документация –> Приложение 4 – Декларация за участие на подизпълнител – Качено на 04/10/2022г. 22:26

6. Тръжна Документация –> Приложение 5 – Декларация за банков клон – Качено на 04/10/2022г. 22:27

7. Протокол –> Protokol 211022 Качено на 26/10/2022г. 11:06