2022 Провеждане на Конкурс за избор на застраховател за сключване на: „Застраховка „Професионална отговорност“ на медицинския персонал.

2022 Провеждане на Конкурс за избор на застраховател за сключване на: „Застраховка „Професионална отговорност“ на медицинския персонал на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян”.

  1. Документация – – > конкурсна документация – Качено на 05/12/2022г. 18:41
  2. Образец 1  – – > Образец 1 – Качено на 05/12/2022г. 18:41
  3. Образец 2 – – > Образец 2 – Качено на 05/12/2022г. 18:42
  4. Образец 3 – – > Образец 3 – Качено на 05/12/2022г. 18:42