2022 провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 19,64 кв.м., и прилежаща част от чакалня с площ от 7.60 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

2022 Търг за провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 19,64 кв.м., и прилежаща част от чакалня с площ от 7.60 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град Троян:

1. Тръжна Документация – > Trazna Dokumentacia Kabinet 2022 Качено на 03/08/2022г. 22:26