2023 „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян

2023 „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и
др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
за провеждане на Конкурс за избор на застраховател за:
„Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и
др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за
срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица:

  1. Документация – Doc Zastrahovatel 2023  Качено на 12/06/2023г. 20:08
  2. Решение – Reshenie 20230612 Качено на 12/06/2023г. 20:09