2023 „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2023г.“

Процедура за събиране на оферти с предмет: „Избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2023г.“

1. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ Качено на 20/10/2023г. 22:43
2. Приложение 1 – Приложение №1 Качено на 20/10/2023г. 22:44
3. Приложение 2 – Prilozenie 2 Качено на 20/10/2023г. 22:44
4. Приложение 3 – Приложение № 3 Качено на 20/10/2023г. 22:45
5. Приложение 4 – Приложение № 4 Качено на 20/10/2023г. 22:45
6. Приложение 5 – Приложение №5 Качено на 20/10/2023г. 22:46
7. Приложение 6 – Приложение №6 Качено на 20/10/2023г. 22:46