2023 Конкурс за избор на застраховател за сключване на: „Застраховка „Професионална отговорност“ на медицинския персонал на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

2023 Конкурс за избор на застраховател за сключване на: „Застраховка „Професионална отговорност“ на медицинския персонал на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

1. Обява / Условия – Obiava Качено на 06/12/2023г. 18:54
2. Предложение – Образец № 1 – Obrazec 1 Качено на 06/12/2023г. 18:54
3. Декларация – Образец № 2 – Obrazec 2 Качено на 06/12/2023г. 18:55
4. Ценово предложение – Образец № 3 – Obrazec 3 Качено на 06/12/2023г. 18:55