2023 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, с териториално покритие Република България, на 4 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

2023 12 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, с териториално покритие Република България, на 4 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици”.

1. Обява – Docom Zast 4 Car Качено на 06/12/2023г. 18:32
2. Предложение – Образец № 1 – Obrazec1 Качено на 06/12/2023г. 18:33
3. Декларация – Образец № 2 – Obrazec 2 Качено на 06/12/2023г. 18:34
4. Ценово предложение – Образец № 3 – Obrazec 3 Качено на 06/12/2023г. 18:34

Skip to content