2024 Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

2024 Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост
на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица:
1. Конкурсна документация – Konkursna dokumentacia Качено на 22/05/2024г. 21:30
2. РЕШЕНИЕ№ 66/22.05.2024 год. – Reshenie66 Качено на 22/05/2024г. 21:31
3. Декларация №1 – Deklaracia 1 Качено на 22/05/2024г. 21:32
4. Декларация №2 – Deklaracia 2 Качено на 22/05/2024г. 21:32
5. Декларация №3 – Deklaracia 3 Качено на 22/05/2024г. 21:33