2024 публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 12,90 кв.м., медицински кабинет с площ 10,24 кв.м., ведно с чакалня с площ от 21,50 кв.м., и част от коридор с площ от 3,00 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

2024 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 12,90 кв.м.,
медицински кабинет с площ 10,24 кв.м., ведно с чакалня с площ от 21,50 кв.м., и част от коридор с площ от 3,00 кв.м., находящи
се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град Троян.

1. Тръжна документация – Тръжна документация Качено на 25/01/2024г. 19:51
2. Решение – РЕШЕНИЕ 42 Качено на 22/02/2024г. 19:46