Информация за предоставените административни услуги във връзка с извършени медицински услуги в „СБАЛББ-Троян“

Информация за предоставените административни услуги във връзка с извършени медицински услуги в „СБАЛББ-Троян“
Наименование на услугатаСрок за издаванеТаксаНеобходими документи
1Издаване на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведениеПри изписване на пациентаБезплатноДокумент за самоличност
2Издаване на етапна епикризаВ деня на превеждане на пациента или в деня на подаденото заявление.БезплатноДокумент за самоличност
3Издаване на писмено съобщение за смъртДо 24 часаБезплатноДокумент за самоличност и декларация за родство с починалия
4Издаване на болничен лист от лекуващия лекар и ЛКК в „СБАЛББ-Троян“ ЕООДВ деня на изписванеБезплатноДокумент за самоличност
5Издаване на дубликат на болничен листДо 3 дни след подадено писмено исканеБезплатноЗаявление и документ за самоличност
6Издаване на копие от решение на ТЕЛК, архивирано в медицинската документация на пациент от предишен престой в лечебното заведениеДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
7Издаване на копие от епикриза, архивирана в медицинската документация на пациент от предишен престой в лечебното заведениеДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
8Издаване на медицинско удостоверение за болничен престойДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
9Издаване на медицинско удостоверение, че не се води на отчетДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
10Издаване на копие на епикризаДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
11Дигитална обработка на рентгенов образ и копиране на електронен носител – на брой дискДо 3 дни след подадено писмено исканеПо ценоразписЗаявление и документ за самоличност
12Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и /или уточняване на застрахователно събитие/До 30 дни след подадено заявлениеСъгласно ценоразписа на болницатаЗаявление свободен текст и легитимиране със служебен документ/карта
13Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и /или уточняване на застрахователно събитиеДо 30 дни след подадено заявлениеСъгласно ценоразписа на болницатаЗаявление свободен текст и легитимиране със служебен документ/карта
14Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително и копия от медицинските му документиДо 30 дни след подадено заявлениеСъгласно ценоразписа на болницатаЗаявление свободен текст и документ за самоличност
15Запознаване на наследниците по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи До 30 дни след подадено заявление от страна на наследницитеСъгласно ценоразписа на болницата за копията на документитеЗаявление свободен текст за исканата писмена информация и документ за наследници