Административно-финансов стопански блок

Лечебното заведение е акредитирано през 2016 година с оценка отлична, с 5-звезди за 5 години.

Административно-финансов стопански блок

Управител тел/факс: 0670/6 49 85

Централа тел: 0670/6 27 01(2)

Гл. счетоводител: 0670/64973

pulmohosptrojan@yahoo.com

www.sbalbb-troyan.com