Д-р Антоанета Кърчева-Андреева – Началник на Микробиологична лаборатория

Специалист по „Микробиология“с квалификации по „Диагностика на туберкулозата“ и „Белодробни инфекции“ от специализации в Париж, Франция.

Автор и съавтор на над 20 научни съобщения и публикации.

Консултант и член на работни групи в програмите по туберкулоза.