Д-р Цветомила Дудевска, Д.М. – Управител

Образователна и научна степен „Доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”Специалист по “Вътрешни болести” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

Квалификации по „Кардиореспираторна диагностика”, „Спирометрия”, „Диагностика на туберкулозата”.

С международен сертификат „Пълномощник на система за управление на качеството”.

Квалификация по „Болничен мениджмънт” от Университета Georgtown, Вашингтон,Магистърска степен по „Публична администрация“