Д-р Любомир Божков – Началник на Фтизиатрично отделение

dr lubomir bojkov sbalbb Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД Специалист по “Пневмология и фтизиатрия”, сертифициран Бронхолог.

Областен координатор по „Туберкулоза“ на територията на Ловешка област.