Д-р Любомир Божков – Началник на Фтизиатрично отделение

Специалист по “Пневмология и фтизиатрия”, сертифициран Бронхолог.

Областен координатор по „Туберкулоза“ на територията на Ловешка област.