ХОББ център

В нашия център  предлагаме  цялостен подход за профилактика, диагностика , лечение и рехабилитация при ХОББ, който  е синхронизиран с Глобалната инициатива срещу това социално значимо заболяване и адаптиран към националната здравна система и ресурси.

Нашите висококвалифицирани специалисти с грижа, внимание и професионализъм  диагностицират и лекуват  ХОББ, мониторират в дългосрочен план здравословното Ви състояние, профилактират усложненията и последиците.

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е основна причина за хронична болестност в света. Понастоящем ХОББ заема 4-6 място между всички причини за смърт.

НАЙ-ВАЖНОТО

ХОББ е предотвратима и лечима болест с някои значими извънбелодробни ефекти, които могат да допринесат за тежкия характер на заболяването при определени пациенти.

Нейният белодробен компонент се характеризира с ограничение на въздушния поток в дихателните пътища, което не е напълно обратимо, дори и след лечение.

Обикновено то е прогресивно и се дължи на възпалителна реакция на белите дробове към вредни частици или газове.

В целия свят най-често срещаният рисков фактор за ХОББ е тютюнопушенето. Ние   насърчаваме пушачите да се откажат от тютюнопушенето при всеки удобен случай.

В много страни замърсяването на въздуха в резултат на изгарянето на дървесина и други био-горива също се опрeделя като рисков фактор за ХОББ.
Диагнозата ХОББ  обсъждаме при всеки пациент с диспнея, хронична кашлица или продукция на храчки и/или анамнеза за излагане на рисковите фактори за болестта. Диагнозата задължително  потвърждаваме чрез спирометрия.

Програмата за справяне с ХОББ включва четири компонента:

 • оценяване и мониториране на болестта,
 • намаляване на рисковите фактори,
 • лечение на стабилната ХОББ
 • контрол на екзацербациите/ обострянията/.

Фармакологичното лечение може да предотврати и контролира симптомите, да намали честотата и тежестта на екзацербациите, да подобри здравния статус и поносимостта към физически натоварвания.

Обучението на пациентите може да спомогне за подобряване на способността за справяне с болестта и на здравния статус.

Това е ефективен начин да се постигне спиране на тютюнопушенето, да се стартират разговори и разбиране на новите препоръки, на последиците в края на живота и да се подобри отговорността при остри екзацербации.

ХОББ често се свързва с обостряне на симптомите.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОББ?

Хроничната обструктивната белодробна болест е предотвратима и лечима болест с някои значими извънбелодробни ефекти, които могат да допринесат за тежкия характер на заболяването при определени пациенти.

Нейният белодробен компонент се характеризира с ограничение на въздушния поток в дихателните пътища, което не е напълно обратимо, дори и след лечение. Обикновено то е прогресиращо и се дължи на възпалителна реакция на белите дробове към вредни частици или газове.

Симптомите на ХОББ включват:

 • Кашлица
 • Продукция на храчки
 • Диспнея при усилие

Често се наблюдават епизоди на остро влошаване на тези симптоми (екзацербация).

Хроничната кашлица и продукцията на храчки често предхождат ограничението на въздушния поток в дихателните пътища в продължение на години, въпреки че не всички пациенти с кашлица и храчки развиват ХОББ.

КАКВО ПРИЧИНЯВА ХОББ?

Рискови фактори:

Тютюнопушенето е най-често срещаният рисков фактор за ХОББ. Тежкият наследствен дефицит на α1-антитрипсин е най-добре проученият генетичен рисков фактор.

Той осигурява модел за това как други генетични фактори биха могли да допринесат за развитието на ХОББ.

Рискът от ХОББ е свързан с общото натоварване с вдишани частици през целия живот на пациента:

 • Тютюнев дим от цигари, лула, пури и др.
 • Битово замърсяване на въздуха от био-горива, използвани за готвене и отопление в помещения с лоша вентилация;
 • Промишлен прах и химически агенти (пари, дразнители и дим), когато излагането на такива е особено интензивно и продължително;
 • Външно замърсяване на въздуха – има сравнително малък принос за развитие на ХОББ.

В допълнение, всеки фактор, който засяга развитието на белите дробове по време на бременността и в детска възраст (ниско тегло при раждане, респираторни инфекции и др.), има потенциал да увеличи риска от развитие на ХОББ.