Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България и има сертификация  по ISO 9001:2015 и акридитирана от Министерство на Здравеопазването с отлична оценка за 5 години, участва в националната система за Външен контрол със съответни сертификати.

клинична лабораторияЛабораторията работи за хоспитализирани пациенти по договор с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.  

Изследвания
 • пълна кръвна картина с 22 показателя;
 • специфични белтъци и маркери на възпалението;
 • електролити;
 • липиден профил, субстрати и ензими;
 • кардиологични маркери;
 • хемостазни изследвания;
 • кръвно-газов анализ;
 • чернодробни ензими;
 • уринни изследвания;

Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.

Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

клинична лаборатория

 

Резултата ще получите в рамките на 1 час.

Клиничната лаборатория е  оборудвана с високотехнологична  апаратура. Работи по международно утвърдени аналитични методи с консумативи с най-високо качество.

Нашата съвременна аналитична апаратура включва:
 • Хематологичен брояч
 • автоматичен клинико-химичен анализатор 
 • хемостазен анализатор 
 • електролитен анализатор 
 • кръвно-газов анализатор
 • уринен анализатор 

 

Лабораторията разполага с интегрирана лабораторна информационна система с  възможност за архивиране на резултатите от всички проведени изследвания .

 

Работно време: Понеделник – ПетъкОт 7:30 до 17:30 часа Събота – от 07:30 до 13:30 часа

 

 Гр.Троян, ул.„Васил Левски“ №253

Тел.: 0670 / 62 701, вътр.106 или 0899 / 13 27 30, 0883 / 54 39 08

Уеб сайт: sbalbb-troyan.com 

Началник на клинична лаборатория  д-р Нина Тодорова

 

Skip to content