Клинични пътеки

клинични пътеки белодробна болница

„СБАЛББ-Троян” ЕООД извършва стационарно лечение на пациенти с остри, подостри и хронични белодробни заболявания включени в следните с клиничните пътеки

Кинични пътеки
1КП №38-блок 1Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
2КП №39Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
3КП №40_1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп
4КП №41_1Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система
5КП №42_1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
6КП №45Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
7КП Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
Амбулаторни процедури
1 Амбулаторна процедура №25
2Амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека………………………………..
Пациентите се приемат за болнично лечение след консултация със специалист в Приемните кабинети и Консултативно-Диагностичния блок по един от следните начина:
1Задължително здравноосигурените лица постъпват с Направление №7 (за хоспитализация) и АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ от личния лекар или специалист, или друго лечебно заведение. Постъпването за болнично лечение, независимо от наличието на необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист в Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление бланка №7 за хоспитализация може да бъде издадено и от нашата болница, когато пациент е потърсил сам медицинска помощ в лечебното заведение .
2Ако пациентът не е здравноосигурено лице, приемът се осъществява срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
Не се приемат в лечебното заведение
1.Пациенти в ремисия на хронични белодробни болести, нуждаещи се единствено от хигиенно-диетичен режим.
2.Пациенти под 18 годишна възраст.
3.Пациенти по социални индикации.
Диагностика, стационарно лечение и диспансеризация на туберкулоза :
”СБАЛББ-Троян” ЕООД работи по договор с Министерство на здравеопазването за диагностика, стационарно лечение и диспансеризация на пациенти с диагноза „Туберкулоза”. Приемат се пациенти за стационарно лечение в интензивна /активна/ фаза. За целта е обособено Фтизиатрично отделение.
Приема на пациенти за диагностика и болнично лечение е независимо от здравно-осигурителния статус. Приемат се здравноосигурени и здравнонеусигурени пациенти с или без направление, потърсили сами медицинска помощ. Първоначалният преглед се осъществява в Пневмо-фтизиатричния диспансерен кабинет.
Не се приемат в лечебното заведение:
Пациенти в ремисия на туберкулоза , нуждаещи се единствено от хигиенно-диетичен режим.
Пациенти под 18 годишна възраст
Пациенти по социални индикации.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ В КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК –>
Натисни за информацияИнструкция за прием на Пациенти
Skip to content