Туберкулоза

Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което засяга главно дихателните органи (90 % от случаите).

Развиват се и извънбелодробни форми със засягане на други органи и системи (лимфни възли, централна нервна система, сърце, очи, кожа, органи на коремната кухина, кости и стави, уро-генитална система и други).

Туберкулозата е лечима и предотвратима, но все още е една от основните причини за заболеваемост и смъртност по света, особено в страните от Азия и Африка.

Причинител на болестта

Причинител на болестта е туберкулозният бактерий. Той се отличава със значителна устойчивост във външната среда. Особено дълго се запазва в храчките, отделяни от болните, включително и след тяхното изсъхване.

В тъмни и непроветрени помещения, туберкулозният бактерий издържа до 3 г. Туберкулозните бактерии са силно чувствителни на директна слънчева светлина и загиват след 5-10 минути.

Източници и начин на заразяване

Основен източник на зараза е болният от белодробна туберкулоза човек. Малка роля, като източници на зараза, имат болните от извънбелодробна туберкулоза.

Проникването на инфекцията в белите дробове става най-често по въздушно-капков път. Храчките на болен от туберкулоза съдържат милиони бактерии. Заразяването става много лесно, когато се намираме в близост с болен, отделящ туберкулозни бактерии при кашлица, кихане или разговор. Заразата може да се пренася и чрез прахта. Възможно е и заразяване по хранителен път – през устата.

Запомнете! Не при всяко попадане на туберкулозни бактерии в организма на човека се развива заболяване. Практически всеки от нас се среща с туберкулозни бактерии, но заболява една малка част от хората. Около 22% от хората, които са били изложени на продължителен контакт с туберкулозната бактерия, се заразяват. От тях само една малка част - около 10%, развиват заболяването на даден етап от живота си. Дали човек ще развие заболяването или не, зависи в голяма степен от естествените съпротивителни сили на организма.

Повечето от хората остават само носители на бактерията и никога не развиват заболяването. При тях имунната система успява да се справи с туберкулозната бактерия и тя остава в латентен вид в организма, т. нар. латентна туберкулозна инфекция. Такива хора не могат да заразяват с туберкулоза други хора, но биха могли на даден етап, в резултат на влошаване състоянието на имунната система, да развият активна туберкулоза.

Латентната туберкулозна инфекция се установява основно с наличието на хиперергичен кожен туберкулинов тест на Манту, при отсъствието на клинични, микробиологични и лабораторни белези за активност. Лечение при латентната туберкулоза се предприема за да се предотврати развитието на активна туберкулоза в бъдеще. Стандартният курс на лечение при нея обичайно използва само един противотуберкулозен медикамент.

Рискови фактори
 • Непосредствен контакт с болен от туберкулоза
 • Злоупотреба с алкохол, тютюнопушене
 • Съпътстващи хронични заболявания
 • Намалени защитни сили на организма поради различни причини
 • Пребиваване продължително време в затворени колективи
 • Заразеност с вируса, причиняващ СПИН
Симптоми на туберкулоза
 • Кашлица – тя е характерен симптом, особено когато присъщата за пушачите „тютюнджийска кашлица” се променя
 • Храчки  – особено когато в тях се появи кръв
 • Повишена температура – продължително температурно състояние
 • Нощно изпотяване
 • Болки в гърдите – засилващи се при дишане и кашлица
 • Отпадналост и безсилие
 • Безапетитие
 • Отслабване на тегло
 • Понякога болестта може да се развие незабелязано. През този „скрит период” заразата прониква в голям брой хора, които живеят, работят, учат или са в контакт с болния.
 • Новите болни също са източник на зараза и те могат да заразят други. Установено е, че за една година болен може да зарази 20 души, ако не се лекува.

Важно! Ако имате някои от горепосочените оплаквания, незабавно потърсете специалистите от Белодробна болница – Троян!

„СБАЛББ-Троян“ е правоприемник на първото в България и на Балканския полуостров лечебно заведение за лечение на туберкулоза открито през 1905 г.

Екипът на болницата продължава вековната традиция за висок професионализъм и отговорност в борбата с това социално- значимо заболяване.

Работим активно  по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г. както и  по Програмите , финансирани от Глобалния фонд  за борба  срещу  СПИН, туберкулоза и малария към Световната здравна  организация.

В структурата на Белодробна болница – Троян е разкрита единствената за Ловешка област сертифицирана Микробиологична лаборатория за диагностика на туберкулоза.

В Пневмо – фтизиатричния кабинет на болницата лекари – специалисти от лечебното заведение с огромен опит, безупречна репутация и висока квалификация извършват анкетиране , задълбочен клиничен преглед и образни, функционални и лабораторни изследвания при всяко съмнение за туберкулозно заболяване , всеки делничен ден от 07:30 часа до 14:30 ч.

Прегледите и изследванията за това социално значимо заболяване са напълно безплатни за всички пациенти, дори когато те са здравнонеосигурени.

Насочването към кабинета може да се осъществи от всеки медицински специалист или лечебно заведение, както и пациентът да ни потърси сам, без направление.

В нашата болница ежегодно се провеждат общо 4/четири/ седмици на „Отворените врати „ /март, юни, септември и декември/.

“Вратите“ на „СБАЛББ-Троян“ са „отворени“ за свободен достъп на всички желаещи  за безплатни прегледи на белите дробове и  за  оценка на риска от туберкулозно заболяване.

Периодичните профилактични прегледи  с насоченост „Туберкулоза“ са  от изключително  значение, както за  всеки  индивид така и за обществото, тъй като 1 нелекуван болен за 1 година може да зарази  20 души.

В случай на установяване на туберкулозно заболяване пациентът незабавно се приема за лечение във Фтизиатричното отделение.Екип от квалифицирани медицински специалисти , разполагащ с всички необходими медикаменти , консумативи и медицинска апаратура денонощно полага необходимите грижи до пълното му възстановяване.Продължителността на стационарното лечение е различна и зависи от тежестта на заболяването – от 1 месец до 3 месеца. За този продължителен престой са осигурени  отлични битови условия, реновирани самостоятелни стаи със санитарни възли , кът за хранене, тераса и безплатен интернет.

А така необходимия за белодробно болните чист въздух ще усетят всички във великолепния парк на болницата.

Лечението е напълно безплатно независимо от здравноосигурителния статус за български граждани и граждани на Европейския съюз.

Непосредствено след установяване на туберкулозното заболяване на пациента, на семейството му и хората от работната му среда се провеждат профилактични прегледи и изследвания за риска от заразяване, провежда се обучение за предпазване от заболяването.

След приключване на стационарното лечение пациентите с туберкулозно заболяване се диспансеризират в Пневмо-фтизиатричния кабинет на болницата, където екип от специалисти лекар и медицинска сестра ще продължат амбулаторното лечение и наблюдението , което пациентът вече ще провежда в дома си.

Честотата на явяването за контролни прегледи е строго регламентирано в зависимост от тежестта и формата на болестта . За стационарното и амбулаторното лечение на всички работещи пациенти се издава болничен лист за временна неработоспособност , съгласно нормативните изисквания .

Профилактиката, диагностиката , лечението и наблюдението се извършват по утвърдени национални стандарти, напълно  синхронизирани със световните стандарти. Ежегодно в болницата се осъществява мониторинг от експерти на Световната здравна организация и от национални консултанти по белодробни болести.

 

Пневмо – фтизиатричен диспансерен кабинет                         

Работно време: всеки делничен ден от 7:30 ч. до 14:30 ч.

Тел. 0670 62701/02, вътр.114

Д-р Любомир Божков

Д-р Владимир Карамфилов

Мед. сестра Красимира Мондешка

 

Фтизиатрично отделение

Работно време:Непрекъснат 24 – часов режим на прием

Тел. 0670 62701/02, вътр.220,221, моб. 0879148732

Началник отделение: Д-р Любомир Божков

Старша мед. сестра:Иванка Сиракова

 

Skip to content