Микробиологична лаборатория

Микробиологичната лаборатория предлага изследвания на всички видове клинични материали

микробиологична лаборатория троян

Неспецифична бактериална флора

Лабораторията разполага със система за точна идентификация на изолираните причинители и възможности за изпитване на лекарствена чувствителност с дисково – дифузионен метод и метод на минималните инхибиращи концентрации

Туберкулози и микобактериози

При нас единствено, на територията на Ловешка област, се извършва микроскопско и културелно изследване за туберкулоза с изолиране на причинителя, идентификация и изпитване на чувствителност към противотуберкулозни препарати.

троян микробиологична лаборатория

Микози

Ние разполагаме с възможности за изолиране на Candida spp., Criptococcus spp., Aspergillus spp. от материали от генитална система, от ушни секрети, секрети от устна кухина, храчки и др.

На изолираните микотични агенти се извършва точна идентификация, а на Candida spp. (поради зачестилите съобщения за резистентност) и изпитване на чувствителност към антимикотични препарати.

Лабораторията е сертифицирана по ISO 9001:2015 и акридитирана от Министерство на Здравеопазването с отлична оценка за 5 години, участва в националната система за Външен контрол със съответни сертификати.

В микробиологична лаборатория работят квалифицирани специалисти: лекар- микробиолог, биолог и лаборант.

Началник на микробиологична лаборатория – д-р Антоанета Кърчева Работно време:  Понеделник – Петък от 8 до 14 часа 

др Карчева микробиологична лаборатория

Mикробиологична лаборатория0670 62 701вътр.106
0883 54 39 08

Гр.Троян, ул.„Васил Левски“ №253 

Уеб сайт: sbalbb-troyan.com  E-mail: tblab_tr@abv.bg

Skip to content