Пневмологично отделение

Разположено е в две самостоятелни сгради/ I-ви блок и II-блок/ в близост до КДБ.

pnevmologichno odelenie 1 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Разполага с 55 легла. Приемът на пациенти от КДБ се извършва въз основа на два потока:

pnevmologichno odelenie 2 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

  • За спешна хоспитализация-извършва се 24 часа в денонощието;
  • Планова хоспитализация-извършва се от ПКК с предварително уговорени дата и час на приемане всеки ден до 14,30 ч.;

pnevmologichno odelenie 3 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Лечение на остри и изострени хронични белодробни заболявания.

 

Телефони за контакт с пневмологично отделение I блок

Началник отделение д-р Ковашки:0877 068 150
Старша мед.сестра:0879 148 739
Лекари0670 6 27 01вътр. 115
0670 6 27 02вътр. 115
Мед. сестри0670 6 27 01вътр. 116
0670 6 27 02вътр. 116

Телефони за контакт с пневмологично отделение II блок

Началник II блок и БФЛ -д-р Субашки: 0878 134 511
Старша мед.сестра0879 148 731
Лекари0670 6 27 01вътр. 102
0670 6 27 02вътр. 102
Мед. сестри0670 6 27 01вътр. 217
0670 6 27 02вътр. 217

Отделението е оборудвано по начин, позволяващ на екипа от лекари с помощта на други медицински специалисти и помощен персонал максимално ефективно да диагностицира и лекува хоспитализираните болни. Отделението е реновирано и оборудвано с всичко необходимо, позволяващо максимално ефективна диагностика и лечение на хоспитализираните болни.