Positions: Началник на Фтизиатрично отделение

Д-р Любомир Божков
Началник на Фтизиатрично отделение