Д-р Цветомила Дудевска, Д.М. – Управител

Д-р Цветомила Дудевска, Д.М. – Управител
positions: Управител
degree: Образователна и научна степен „Доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”Специалист по “Вътрешни болести” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.Квалификации по „Кардиореспираторна диагностика”, „Спирометрия”, „Диагностика на туберкулозата”.С международен сертификат „Пълномощник на система за управление на качеството”.Квалификация по „Болничен мениджмънт” от Университета Georgtown, Вашингтон,Магистърска степен по „Публична администрация“