Д-р Диана Аврамова – лекар в Пневмологично отделение

Д-р Диана Аврамова – лекар в Пневмологично отделение
degree: Специалист по “Вътрешни болести ” с квалификация по „Алергология“.