Д-р Илияна Иванова – лекар – специализант по „Пневмология и фтизатрия“

Д-р Илияна Иванова – лекар – специализант по „Пневмология и фтизатрия“
degree: Лекар – специализант по „Пневмология и фтизатрия“