Д-р Ива Колева – Крумова -Началник на Белодробна функционална лаборатория

Д-р Ива Колева – Крумова -Началник на Белодробна функционална лаборатория
positions: Лекар  във Фтизиатрично отделение
degree:  Специалист по "Обща хигиена" и "Пневмология и фтизиатрия", сертифициран Бронхолог.