Д-р Иванка Копринска – лекар в Клинична лаборатория

Д-р Иванка Копринска – лекар в Клинична лаборатория
degree: С квалификация по „Клинична хомеопатия“ и „Спирометрия“.