Д-р Красимир Ковашки

Д-р Красимир Ковашки
positions: Началник на Пневмологично отделение
degree: Специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия", сертифициран Бронхолог, с допълнителни квалификации по “Интензивна и спешна терапия при белодробно болни“ и „Спирометрия“. С придобита професионална квалификация "Здравен мениджър".