Д-р Мирослав Субашки

Д-р Мирослав Субашки
positions: Началник на  Белодробна  функционална лаборатория
degree: Специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия". С допълнителни квалификации по „Спирометрия“ и „Ултразвукова диагностика на торакалните заболявания“. С придобита  професионална квалификация "Здравен мениджър".