Д-р Нина Тодорова

Д-р Нина Тодорова
positions: Началник  Клинична лаборатория
degree: Специалист по " Клинична лаборатория" с квалификация по „Диагностика на хематологични заболявания“