Иванка Чавдарова– Главна медицинска сестра

Иванка Чавдарова– Главна медицинска сестра

 

 

positions: Главна медицинска сестра
degree: Магистър по „Управление на здравните грижи“ Специалист по  „Болнична Хигиена“ с квалификации за „Пълномощник по качеството на лечебни и здравни заведения“, и „Бизнес администрация“.