Свиждане и информация

Време за посещение(свиждания)

Времето за посещение от Ваши близки е строго регламентирано, но е възможно да е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.

Информация за пациентите

Ако имате оплаквания, без да се притеснявате може да подадете жалба до Началника на отделението, Управителя на болницата или друга институция.

Пациентите трябва да знаят, че болницата пази информацията за тях и лечението им в специализирана система. Тази система предлага най-доброто, от което се нуждае пациентът и служи за нуждите на здравеопазването.

Информацията се счита за строго секретна /поверителна/ и не може да бъде предоставяна на лице, което не е ангажирано с прякото лечение на пациента.

При постъпването си всеки пациент може писмено да посочи на кого позволява да бъде предоставена информация за състоянието му, ако счита за необходимо.

Пушене: забранено!

Много се надяваме да не пушите през целия престой в болничното заведение, защото е вредно за всички.

Някои хора считат престоя в болницата за идеалната възможност да откажат тютюнопушенето.

Изписване

За изписването Ви от болницата ще бъдете уведомени пред­варително. Ако желаете ще уведомим близките Ви.

Вашият лекуващ лекар ще напише епикриза за Вас и за личния Ви лекар, която съдържа информация за лечението, което Ви е проведено,  безплатните контролни  прегледи, на които имате право, лечението, което ще провеждате в дома си и хигиенно диетичния режим. Вие трябва лично или по пощата да предадете епикризата на личния си лекар.

Уверете се, когато напускате отделението, че имате:

  • всички необходими лекарства, от които се нуждаете;
  • всички медицински удостоверения, за които сте настоявали;
  • датите и времето за всички, предстоящи контролни прегледи;
Skip to content