От 01.06.2024г. Белодробна болница предлага нова услуга -Т-SPOT.TB тест -кръвен тест за откриване на латентна и активна туберкулоза.

май 29, 2024

От 01.06.2024г. Белодробна болница предлага нова услуга -Т-SPOT.TB тест -кръвен тест за откриване на латентна и активна туберкулоза.

✔ T-SPOT.TB тест е съвременен имунологичен метод за откриване на латентна и активна туберкулозна инфекция.

✔ T-SPOT.TB тестът е с най-високата установена чувствителност за доказване на тубер­кулоза при болни на имуносупресивна терапия, продължително лечение с антиревматични и кортикостероидни средства, цитостатици, химиотерапия при злокачествени тумори, диабет, ХИВ/СПИН-инфекция, автоимунни заболявания, хронична бъбречна недостатъчност, органна трансплантация, алкохолизъм, наркозависимости и др.

✔ T-SPOT.TB тестът за откриване на инфекция с туберкулоза, използва ензимносвър- зана ELISPOT методология за изброяване на Т-клетките, чувствителни към Mycobacte­rium tuberculosis.

✔ Тестът открива активирани Т-ефекторни лимфоцити, специфични за Mycobacterium tuberculosis, което определя високия процент специфичност и чувствителност (>95%), както и липсата на кръстосана реакция при ваксинирани с BCG лица или с нетуберку- лозни бактерии.

✔ Тестът T-SPOT.TB е единственият IGRATecT, одобрен от FDA3a деца над 2 години.

Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни болести -Троян, предлага вземане на кръвни проби за извършване на теста, както и компетентна консултация на пациентите от специалисти пулмолози след получаване на резултатите.

понеделник до сряда: 08:00 -13:00 часа.
тел: 0670/62701, 62702вътр. 223, 224;
тел: 087 914 87 33

ℹ Резултатът се получава в рамките на 4 работни дни. Цена на теста: 150 лв.

 

Posted in Новини by admin