Патогенеза на туберкулозата

Причинител на болестта Туберкулоза

Причинител на болестта е туберкулозният бактерий. Той се отличава със значителна устойчивост във външната среда.

Особено дълго се запазва в храчките, отделяни от болните, включително и след тяхното изсъхване.

В тъмни и непроветрени помещения, туберкулозният бактерий издържа до 3 г. Туберкулозните бактерии са силно чувствителни на директна слънчева светлина и загиват след 5-10 минути.