„ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, ТРОЯН ПО ДИЕТИ №9, №11 И №15 ЗА 2016г.“

„ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, ТРОЯН ПО ДИЕТИ №9, №11 И №15 ЗА 2016г.“

Дата на публикуване: 30.09.2015 година

Reshenie hrana 2016

Документи Hrana 2016

Обявление за процедура

Протокол разглеждане, оценка и класиране на оферти от ЗОП доставка храна 2016

Решение №156 за класиране на участниците