Болнична аптека

СБАЛББ Троян разполага с болнична аптека

Болнична аптека

Болничната аптека обслужва всички хоспитализирани пациенти.

Редът за изписване на лекарствата и медицинските консумативи, съхраняването и раздаването им, се осъществява съгласно действащата нормативна уредба. 

Телефони на болничната аптека
0670 62701вътр.105
0670 64970