Прием за болнично лечение

Белодробното лечение и здравните услуги, които предлагаме за нашите  пациенти в Специализирана Белодробна болница град Троян включват индивидуална и цялостна подкрепа от момента, в който за първи път се свържете с нас за информация, по време на престоя Ви в болницата, при изписването, до завръщането ви у дома. 

lekar vnimanie Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Ние предлагаме широк набор от белодробни профилактични пакети за Вас и Вашето семейство, с които да улесним и да направим възможно най-приятен престоят ви в нашата болница.

Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на регистратура ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви – избор на стая и допълнителни удобства,потребителска такса, както и за стойността на лечението, ако не сте здравноосигурен или се налага доплащане /при допълнителни услуги  и др./.

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист в Приемните кабинети на Диагностично–консултативния ни блок по един от следните начини:

1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №7 (за хоспитализация) и Амбулаторен лист от личния Ви лекар или специалист, или друго лечебно заведение. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление и амбулаторен лист, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация и Амбулаторен лист може да Ви бъдат издадени и от нашата болница, независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.
2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление и амбулаторен лист – срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

Изключения : 

  • не заплащат здравнонеосигурените пациенти в случай, че се касае за лечение на туберкулоза
  • не заплащат здравноосигурени по чл.37ал.1 от ЗЗО – лица страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания  с  над 71% намалена работоспособност/ отразени в списък, изложен в регистратура/, социално слаби пациенти получаващи помощи по Правилника за социално подпомагане, лица без доходи, настанени в домове за социални грижи, задържани под стража или лишени от свобода и медицинските специалисти.

3. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителят на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд.
4.Пациенти граждани на Европейския съюз се третират, като здравноосигурени лица, ако представят Европейска здравноосигурителна карта. Във всички останали случаи  чуждите граждани се лекуват срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
5.Пациенти в спешно състояние, без оглед на здравноосигурителния им статус се приемат с предимство и се лекуват в болницата до стабилизирането им и насочване към други специализирани структури за лечение.
6.Придружители на пациентите, заплащат престоя си по ценоразписа на болницата.

Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в приемно-консултативните кабинети на диагностично-консултативния блок в който, чрез прецизиране, основаващо се на критерии за спешност:

Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в приемно-консултативните кабинети на диагностично-консултативния блок в който, чрез прецизиране, основаващо се на критерии за спешност:
– пациентите се приемат незабавно;
– пациентите се включват в “лист на чакащи”, чрез който се планира датата на приема;
-пациентите се връщат когато нямат показания за хоспитализация, на изпратилите ги лечебни заведения с указания за лечение в извънболнична обстановка.

Направете Вашето запитване за прием