Консултативно-диагностичен блок

 

ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ

  • Диагностика, амбулаторно лечение, прием за болнично лечение на пациенти с остри, подостри и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Тел: 0670/62701,  вътр.114

Работно време:  7,30 – 14,30 ч.

IMG_0773

 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧЕН ДИСПАНСЕРЕН КАБИНЕТ

  • Активно издирване, диагностика, лечение, наблюдение и диспансеризация на болни с туберкулоза .

Работно време:  7,30 – 14,30 ч.

2679-new

 

БРОНХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ- II ниво на компетентност

  • Фибробронхоскопска диагностика и терапия на хоспитализирани пациенти и амбулаторно насочени от специалисти пациенти.Разполага със съвременна апаратура и оборудване.

Работно време: 7,30 – 13,30 ч.

2692-new

 

БЕЛОДАРОБНА ФУНКЦИОНАЛНА АБОРАТОРИЯ – II ниво на компетентност

  • Функционално изследване на дишането с или без бронходилататорен тест, електрокардиот„графия, пулсоксиметрия, кръвно-газов анализ.

Тел:  0670/62701,  вътр. 219

Работно време:  7,30 – 16,00 ч.

2674-new

 

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – II ниво на компетентност

  • Извършва лабораторни анализи с висока аналитична и диагностична надежност. Разполага със съвременна високотехнологична апаратура.

Тел:  0670/62701,   вътр.124-Началник лаборатория

Тел:  0670/62701,  вътр. 123-Клинични лаборанти

0879 148 733

Работно време:

Понеделник – петък:  7,30 ч – 17,30 ч.

Събота:  7,30 – 13,30 ч.

В празнични дни осигурява лаборант на разположение.

2762-new

PB110099-new

 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – II ниво на компетентност

  • Извършва микробиологична диагностика-количествен и качествен анализ на антибиограми и материали;
  • Директна бактериоскопия и културелна диагностика на туберкулоза;

Тел:  0670/62701,  вътр. 106

Работно време: 

Понеделник – петък: 7,30 – 14,30 ч.

2654-new 2656-new

 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – I ниво на компетентност

  • Състои се от рентгенографичен и рентгеноскопичен кабинет, ехографски кабинети. Оборудван е със съвременна апаратура.

Началник Отделение Тел:  0670/62701,  вътр. 118

Работно време: 7,30 – 14,30 ч.

 IMG_20140925_111554

Skip to content