ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ТУБЕРКУЛОЗА
Профилактика , диагностика, лечение и амбулаторно проследяване
Повече
АСТМА ЦЕНТЪР
Диганостика, лечение ,превенция
Повече
ХОББ ЦЕНТЪР
Диганостика, лечение и превенция на Хронична обструктивна Белодробна Болест
Повече
СЪННА АПНЕЯ
Диагностика и лечение на обструктивна сънна апнея.
Повече

Диханието е живот. Всяко наше вдишане е обет за съществуване. От първия до последния ни дъх ние живеем „потопени на дъното на океан от въздух”. Въздухът дава и отнема живота – той съживява, разболява, лекува и убива. Ние трябва да се грижим за него така, както се грижим за храната и водата си. 

д-р Феликс Боцковски

Белодробна болница Троян

Специализирано лечебно заведение от национално значение,  водещо в страната в областта на диагностиката, комплексното лечение и профилактиката на белодробни заболявания и туберкулоза. „СБАЛББ-Троян“ ЕООД е внедрила и прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 и притежава сертификат № 72333, издаден на 17.05.2017г. Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност , за отделните и други дейности „Отлична” за срок от 5 години, определена от министъра на здравеопазването със заповед  №РД-17-20/04.02.2016г.


Лечение на белодробни болести

Лечение на остри възпалителни заболявания на дихателните пътища, хронични бронхообструктивни белодробни болести, пневмонии, бронхиектазна болест, гнойни болести на белите дробове, саркоидоза, интерстициални фибрози, болести на плеврата, тумори на белите дробове, белодробна и извънбелодробна туберкулоза, професионални белодробни заболявания, дихателна недостатъчност.


Високо квалифицирани специалисти

В болницата работят висококвалифицирани лекари със специалности по   „Пневмология и фтизиатрия”, „ Вътрешни болести”, „Клинична лаборатория”, „Образна диагностика”, „Микробиология”,”Обща хигиена”, „ Трудова медицина”, „Здравен мениджмънт” и квалификации по „Бронхология”, „Спирометрия”, „Сънна апнея”,  „Торакална ултразвукова диагностика”, „Компютърна томография”, „Интензивна и спешна терапия на белодробни болести”, „Кардиореспираторна диагностика” и др. Медицинските сестри в болницата са компетентни, опитни, с придобита квалификация „Грижи за болни с белодробни заболявания”.


Диагностика

Осъществяваме висококачествена, широкоспектърна клинико-лабораторна, микробиологична, функционална, образна и  бронхологична диагностика на белодробни заболявания за  амбулаторни  и хоспитализирани пациенти, чрез прилагане на съвременни методи и модерна медицинска апаратура, в съответствие с утвърдените медицински стандарти.


Поверете на нас здравето на белите си дробове

Приемаме дишането за даденост, но то е функция на жизнено важните – бели дробове.

Много често оценяваме истински нещо, едва когато го загубим. Не позволявайте това да се случи със здравето на Вашите бели дробове. Те Ви служат безотказно и имат нужда от внимание
навреме.
Вашите бели дробове заслужават да бъдат наблюдавани в първата Специализирана болница за белодробни заболявания в България и на Балканския полуостров „СБАЛББ-Троян.

Открита през 1905 г., с повече от 100 годишни традиции в диагностиката, лечението и профилактиката на белодробни заболявания днес болницата разполага с високо квалифицирани специалисти, модерна апаратура и прилага най-високите стандарти за медицински грижи.

Нашата мисия е да възстановим здравето на белите ви дробове и подобрим качеството на живота, чрез прилагане на най-съвременни методи за диагностика и лечение, с грижа, внимание и индивидуално отношение към всеки пациент.

Управител Д-р Цветомила Дудевска, д.м

Управител Д-р Цветомила Дудевска, д.м

Новини
октомври 9, 2019

Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оператив

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
септември 25, 2019

О Б Я В А „СБАЛББ-Троян“ЕООД, обявява, следните свободна длъжности считано от 01.10.2019 г

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
септември 10, 2019

О Б Я В А БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява седмица на „Отворените врати” за безплатни проф

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
Сертификат за качество

сеертификат за управление на система за качеството

Разрешение за лечебна дейност
  • диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
  • диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения
  • диспансеризация
  • клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство
Запазете преглед
[contact-form-7 id=“1554″]