Работа при нас

СБАЛББ Троян е специализирано лечебно заведение от национално значение, което е водещо в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на белодробни заболявания, работят екип от изявени специалисти и висококвалифицирани служители, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване.

работа при нас

Болницата е акредитирана, като база за обучение за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж)

  • на студенти по професионално направление „Медицина“ с образователно – квалификационна степен „магистър“;
  • за практическо обучение  (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление“Здравни грижи“ на образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“;
  • за преддипломен стаж на студенти по професионално направление“Обществено здраве“ на образователно квалификационна степен „Бакалавър“ и/или „магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
  • за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Пневмология и фтизатрия“
Като работодател, ние се стремим да осигуряваме привлекателни условия за работа на служителите си.

Ние предлагаме:

  • Работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказани специалисти;
  • Сигурност в заплащането на положения труд;
  • Добри условия за работа и възможност за обучение;
  • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
  • Обяви за Работа –> СБАЛББ-Троян ЕООД обявява конкурс за следните длъжности

->>Обява за длъжността – Лекар, Специализант по „Пневмология и фтизиатрия” 29.12.2023г.

Документи 
->> Конспект за събеседване с кандидати за лекари

За повече информация за свободни работни места и начин на кандидатстване в отдел „Човешки ресурси“
Oтдел „Човешки ресурси0670 6 27 01вътр. 109
0670 6 27 02вътр. 109
0670 6 49 85
Присъединявайки се към нас, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашата болница – комплексен подход, който обхваща целия път на модерната диагностика, лечение, диспансеризация и профилактика на белодробните заболявания.

з