Екип

Д-Р ЦВЕТОМИЛА ДУДЕВСКА, Д.М. – УПРАВИТЕЛ

Д-Р ЦВЕТОМИЛА ДУДЕВСКА, Д.М. – УПРАВИТЕЛ

Образователна и научна степен „Доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”

Специалист по “Вътрешни болести” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

С квалификации по „Кардиореспираторна диагностика”, „Спирометрия”, „Диагностика на туберкулозата”

С международен сертификат „Пълномощник на система за управление на качеството”

С квалификация по „Болничен мениджмънт” от Университета Georgtown, Вашингтон

Магистърска степен по „Публична администрация“

Иванка Чавдарова – Главна медицинска сестра

Иванка Чавдарова– Главна медицинска сестраМагистър по „Управление на здравните грижи“

Д-р Красимир Ковашки - Началник на Пневмологично отделение

Д-р Красимир Ковашки - Началник на Пневмологично отделениеСпециалист по “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”, сертифициран Бронхолог

С допълнителни квалификации по “Интензивна и спешна терапия при белодробно болни“ и „Спирометрия“.

С придобита професионална квалификация “Здравен мениджър”.

Д-р Стела Бенева - Ковашка - Началник на Фтизиатрично отделение

Д-р Стела Бенева - Ковашка - лекар в Пневмологично отделение

Специалист по “Вътрешни болести”, и “Пневмология и фтизиатрия” с квалификации по „Сънна апнея“, „Ултразвукова диагностика на коремни органи“ и “Интензивна и спешна терапия при белодробно болни“

Д-р Мирослав Субашки – Началник на Белодробна функционална лаборатория

Д-р Мирослав Субашки – Началник на Белодробна функционална лаборатория Лекар в Пневмологично отделение.

Специалист по “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”.

С допълнителни квалификации по „Спирометрия“ и „Ултразвукова диагностика на торакалните заболявания“.

С придобита професионална квалификация “Здравен мениджър”.

Ръководител на: „Център за клинични изпитвания“ и дейност „Обучения на специализанти“.

Д-р Илия Йорданов – Началник на отделение по „Образна диагностика“

Д-р Илия Йорданов – Началник на отделение по „Образна диагностика“Специалист по “Рентгенология” с допълнителни квалификации по „Компютърна томография“, „Ехография“, „Мамография“, „ Ядрено-магнитен резонанс“ и „Остеология“.

Д-р Антоанета Кърчева-Андреева - Началник на Микробиологична лаборатория

Д-р Антоанета Кърчева-Андреева - Началник на Микробиологична лабораторияСпециалист по „Микробиология“с квалификации по „Диагностика на туберкулозата“ и „Белодробни инфекции“ от специализации в Париж, Франция.

Автор и съавтор на над 20 научни съобщения и публикации.

Консултант и член на работни групи в програмите по туберкулоза.

 

Д-р Нина Тодорова – Началник Клинична лаборатория

Д-р Нина Тодорова – Началник Клинична лабораторияСпециалист по ” Клинична лаборатория” с квалификация по „Диагностика на хематологични заболявания“

Д-р Владимир Карамфилов – лекар във Фтизиатрично отделение

Д-р Владимир Карамфилов – лекар във Фтизиатрично отделениеСпециалист по “Вътрешни болести” и “Трудова медицина”

Д-р Любомир Божков - Лекар специалист по

Д-р Любомир Божков – Началник на Фтизиатрично отделениеСпециалист по “Пневмология и фтизиатрия”, сертифициран Бронхолог.

Областен координатор по „Туберкулоза“ на територията на Ловешка област.

Д-р Диана Аврамова – лекар в Пневмологично отделение

Д-р Диана Аврамова – лекар в Пневмологично отделение Специалист по “Вътрешни болести ” с квалификация по „Алергология“.

Д-р Иванка Копринска - лекар в Клинична лаборатория

Д-р Иванка Копринска - лекар в Клинична лаборатория С квалификация по „Клинична хомеопатия“ и „Спирометрия“.

Д-р Илияна Иванова - лекар – специализант по „Пневмология и фтизатрия“

др Илияна Иванова

Лекар – специализант по  „Пневмология и фтизатрия“

 

Д-р Ферад Ферадов - Лекар специализант по

Д-р Ферад Ферадов - Лекар специализант по "Пневмология и фтизатрия"

Д-р Ферад Ферадов – Лекар специализант по “Пневмология и фтизатрия”

 

Д-р Мария Цвяткова - Лекар в Пневмологично отделение

-р Мария Цвяткова - Лекар в Пневмологично отделениеД-р Мария Цвяткова – Лекар в Пневмологично отделение

 

Магистър фармацевт Поля Игнатовска - управител болнична аптека.

Магистър фармацевт Поля Игнатовска - управител болнична аптека.Магистър фармацевт Поля Игнатовска – управител болнична аптека.