Екип

Д-Р ЦВЕТОМИЛА ДУДЕВСКА, Д.М. – УПРАВИТЕЛ

Д-Р ЦВЕТОМИЛА ДУДЕВСКА, Д.М. – УПРАВИТЕЛ

Образователна и научна степен „Доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”

Специалист по “Вътрешни болести” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

С квалификации по „Кардиореспираторна диагностика”, „Спирометрия”, „Диагностика на туберкулозата”

С международен сертификат „Пълномощник на система за управление на качеството”

С квалификация по „Болничен мениджмънт” от Университета Georgtown, Вашингтон

Магистърска степен по „Публична администрация“

Дилянка Червенкова – Главна медицинска сестра

Дилянка Червенкова – Главна медицинска сестра Магистър по „Управление на здравните грижи“,

Специалист по „Болнична Хигиена“

С квалификации за „Пълномощник по качеството на лечебни и здравни заведения“, и „Бизнес администрация“.

Д-р Красимир Ковашки - Началник на Пневмологично отделение

Д-р Красимир Ковашки - Началник на Пневмологично отделениеСпециалист по „Вътрешни болести“ и „Пневмология и фтизиатрия“, сертифициран Бронхолог

С допълнителни квалификации по “Интензивна и спешна терапия при белодробно болни“ и „Спирометрия“.

С придобита професионална квалификация „Здравен мениджър“.

Д-р Любомир Божков – Началник на Фтизиатрично отделение

Д-р Любомир Божков – Началник на Фтизиатрично отделениеСпециалист по „Пневмология и фтизиатрия“, сертифициран Бронхолог.

Областен координатор по „Туберкулоза“ на територията на Ловешка област.

Д-р Мирослав Субашки – Началник на Белодробна функционална лаборатория

Д-р Мирослав Субашки – Началник на Белодробна функционална лаборатория Специалист по „Вътрешни болести“ и „Пневмология и фтизиатрия“.

С допълнителни квалификации по „Спирометрия“ и „Ултразвукова диагностика на торакалните заболявания“.

С придобита професионална квалификация „Здравен мениджър“.

 

Д-р Илия Йорданов – Началник на отделение по „Образна диагностика“

Д-р Илия Йорданов – Началник на отделение по „Образна диагностика“Специалист по „Рентгенология“ с допълнителни квалификации по „Компютърна томография“, „Ехография“, „Мамография“, „ Ядрено-магнитен резонанс“ и „Остеология“.

Д-р Антоанета Кърчева-Андреева - Началник на Микробиологична лаборатория

Д-р Антоанета Кърчева-Андреева - Началник на Микробиологична лабораторияСпециалист по „Микробиология“с квалификации по „Диагностика на туберкулозата“ и „Белодробни инфекции“ от специализации в Париж, Франция.

Автор и съавтор на над 20 научни съобщения и публикации.

Консултант и член на работни групи в програмите по туберкулоза.

Д-р Нина Тодорова – Началник Клинична лаборатория

Д-р Нина Тодорова – Началник Клинична лабораторияСпециалист по “ Клинична лаборатория“ с квалификация по „Диагностика на хематологични заболявания“

Д-р Ива Колева - Крумова - лекар във Фтизиатрично отделение

Д-р Ива Колева - Крумова - лекар във Фтизиатрично отделениеСпециалист по „Обща хигиена“ и „Пневмология и фтизиатрия“, сертифициран Бронхолог.

Д-р Владимир Карамфилов – лекар във Фтизиатрично отделение

Д-р Владимир Карамфилов – лекар във Фтизиатрично отделениеСпециалист по „Вътрешни болести“ и „Трудова медицина“

Д-р Стела Бенева - Ковашка - лекар в Пневмологично отделение

Д-р Стела Бенева - Ковашка - лекар в Пневмологично отделениеСпециалист по „Вътрешни болести“, в момента специализира „Пневмология и фтизиатрия“,

С квалификации по „Сънна апнея“, „Ултразвукова диагностика на коремни органи“ и “Интензивна и спешна терапия при белодробно болни“

Д-р Диана Аврамова – лекар в Пневмологично отделение

Д-р Диана Аврамова – лекар в Пневмологично отделение Специалист по „Вътрешни болести “ с квалификация по „Алергология“.

Д-р Иванка Копринска - лекар в Клинична лаборатория

Д-р Иванка Копринска - лекар в Клинична лаборатория С квалификация по „Клинична хомеопатия“ и „Спирометрия“.

Магистър фармацевт Поля Игнатовска - управител болнична аптека.

Магистър фармацевт Поля Игнатовска - управител болнична аптека.Магистър фармацевт Поля Игнатовска – управител болнична аптека.